Oceňování nemovitostí

Zajistíme odhady a znalecké posudky.

  • oceňování nemovitostí při prodeji, dědictví a darování.
  • stanovení tržní ceny nemovitostí