Zprávy

 

DPH u stavebních pozemků

Povinnost uhradit DPH na pozemky k zástavbě se netýká soukromých osob, ale pouze povinných k dani, kteří pozemek prodávají nebo kupují.

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti se platí dopředu. Například pokud jste v daném roce dostali, nebo koupili nemovitost, musíte podat daňové příznání pro daň z nemovitých věcí do konce ledna roku následujícího. Pokud konec měsíce ledna v následujícím roce připadá na víkend, je posledním termínem pro podání daňového přiznání následující pracovní den.

V případě koupě nemovitosti na přelomu roku, má povinnost zaplatit daň ten, kdo je majitelem uvedeným v katastru k 1. lednu daného roku. Prodávající ji tedy uhradí za rok, kedy se nemovitost prodává a v následujícím roce po prodeji ji bude hradit kupující.

Daňové přiznání se na FÚ podává jen jednou. V případě, že v následujících letech po podání nedojde ke změnám např. ve výměrách pozemků, platí se na základě složenky od FÚ.

Daňové přiznání se může podat elektronicky, poštou, SIPO, nebo na daném územním pracovišti FÚ.

Daň z příjmu fyzických osob při prodeji nemovitosti

Daň se platí v případě, že jste při prodeji nemovitost vlastnili kratší dobu než pět let. Pokud jste v nemovitosti měli bydliště stačí pro osvobození od daně dva roky. Pro určení doby trvání vlastnictví je rozhodující nabytí právního účinku vkladu do katastru. Daň se neplatí také v případě, že peníze získané z prodeje použijete za účelem dalšího bydlení a bytových potřeb. Daňová úleva se netýká podnikatelů, kteří měli nemovitost po celou dobu zahrnutu v obchodním majetku.